top of page
Profilbild Ulrika.jpg

ULRIKA THULIN

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil dr, handledare

 

Privatpraktiserande psykoterapeut, handledare, författare och föreläsare. Ulrika har mångårig klinisk erfarenhet  av besvär som ångest, depression, relationsproblem, sömn, stress och oro hos båda barn, unga och vuxna. Ulrika är disputerad vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Panic disorder with agoraphobia; theory and treatment” som undersökte effekten av Kognitiv beteendeterapi  (KBT) för paniksyndrom. Utbildar inom KBT, och är verksam som handledare vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet samt ger verksamhetshandledning. Ulrika är författare i böckerna  ”Mer än blyg – social ängslighet hos barn och unga” , ”KBT inom barn och ungdomspsykiatrin” och ”Handledningens ABC” . Ulrika är knuten som konsult till Stressmottagningen vid Karolinska Institutet, där hon arbetar med behandling för stress-, sömn- och utmattningsbesvär.

bottom of page