top of page
Staircase

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp för psykologiska behandlingsmetoder som fokuserar på här-och-nu-situationen och som visat sig effektiva i forskningsstudier. KBT har växt fram och utvecklats över tid och omfattar tre huvudlinjer:

1) Inlärningsteori och beteendeanalys – Varför vi gör som vi gör i olika situationer, och hur förändrade beteenden kan göra stor skillnad för hur vi mår.


2) Kognitiv teori – Hur våra tankemönster lärs in, och hur vår tankar påverkar våra känslor och beteenden, samt hur vi kan förhålla oss till tankar och utmana dysfunktionella tankemönster.


3) Acceptans, mindfulness och värderad riktning.

– Att det ibland är mest funktionellt att ”låta vara”, dvs att släppa kampen om det vi inte kan påverka, och välja att lägga energi på det vi kan påverka och som är värdefullt/meningsfullt för oss i livet.

Behandlingsmetoderna som används inom kognitiv beteendeterapi utvecklas ständigt utifrån nya forskningsresultat.

bottom of page