top of page
Business books

HANDLEDNING

Vi erbjuder handledning till yrkesverksamma inom vård och omsorg, psykoterapihandledning till terapeuter med grundläggande psykoterapeutexamen och utbildningshandledning. Vi erbjuder även chefshandledning samt handledning till olika utbildningsinstitutioner.

 

Syftet med handledningen är att öka din yrkeskunnighet och kompetens samt att bidra till kvalitetssäkring inom er verksamhet. Fokus för handledningen är bland annat färdighetsträning, konceptualisering, utbildning och professionell utveckling. Handledningen är strukturerad, aktiv och målinriktad med fokus på aktuella situationer som uppstår eller kan uppstå i din verksamhet.​I samarbete med dig identifierar vi de färdigheter som behöver utvecklas och utifrån detta bestäms handledningsinterventioner och handledningsfokus.​

 

Omfattning och format kan variera uitfrån dina behov. Vanligtvis sker handledningen i grupp och omfattar ca 1,5 timme/gång.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

bottom of page