top of page

PROBLEM

Här beskriver vi olika tillstånd som kan vara fokus för behandling med KBT. Dessa beskrivningar är generella och ofta känner man inte igen sig i alla delar. Snarare kan det vara så att man känner igen delar av olika problembeskrivningar. Vi utgår från att klienten är expert på sin egen upplevelse och att vi bidrar med den psykologiska kunskapen. Tillsammans gör vi en beskrivning av de problem som vi ska arbeta med.

Nedstämdhet

Stress

Ångest

Sömn

Kontakta oss gärna för ytterligare information om våra behandlingar!

bottom of page