top of page

STRESS

Många upplever stress i sin vardag, kanske både i arbetet och på fritiden, och många har svårt att få tillräckligt med återhämtning.
Är belastningen hög och pågår under lång tid riskerar man att drabbas av stressrelaterade symtom. Några av de vanligaste stressrelaterade besvären är ihållande trötthet, sömnsvårigheter, minnes- och koncentrationssvårigheter. Man kan också känna av humörspåverkan, som ilska och irritation, oro, ångest och nedstämdhet. Även olika kroppsliga symtom kan hänga ihop med stress, som värk, yrsel, hjärtklappning och magbesvär.
Vilka symtom man känner av, och hur starka de blir, varierar mellan olika individer och beroende på vilken belastning man upplever. Efter en lång tids hög belastning kan man drabbas av så kallad utmattningssyndrom, då man får svårt att orka med vardagen och arbetet.
Behandlingen vid stress och utmattning handlar om att på olika sätt stärka återhämtningen och försöka förändra beteendemönster och förhållningssätt som bidrar till stressymtom. Behandlingen skräddarsys efter varje individs situation. Ofta handlar det om att hitta strategier för hur man hanterar sitt arbete och hur man kan påverka helhetssituationen för att skapa mer balans mellan olika livsområden (ex arbete, fritid och relationer) på ett sätt som känns värdefullt och hållbart för personen på sikt.

Stressed Man
bottom of page