top of page
birch-2300857_1920_edited.jpg

PARTERAPI

Med det ökade intresset för KBT har också efterfrågan av parterapi baserat på samma principer ökat. Den vanligaste KBT-metoden för par kallas IBCT – Integrative Behavioral Couples Therapy. I terapin arbetar man med att titta på de fällor som par ofta går i när det uppstår konflikter och man arbetar lika mycket med att parterna skall kunna acceptera varandras olikheter som att få till en förändring. Vidare tittar man på hur man skall på bättre sätt hantera när konflikter uppstår och uppnå större ömsesidig förståelse och närhet. IBCT har, till skillnad från många andra parterapier, ett stöd i forskning och visat sig ge positiva resultat för många par.

bottom of page