top of page

ÅNGEST

Ångest är ett sinnestillstånd som karaktäriseras av stark rädsla, nervositet och/eller oro. Ångest utgörs av en subjektiv känsla av obehag och fruktan för att något negativt ska hända. Till skillnad från när vi står inför ett reellt eller upplevt hot så handlar ångest om en förväntan om ett framtida hot. Ångesten kan antingen utgöra en sinnesstämning eller vara kopplad till vissa specifika situationer.

Många gånger tar sig ångesten uttryck i form av olika fysiologiska symtom som t ex hjärtklappning, ändrat andningsmönster, svettningar, muskelspänningar, yrsel och illamående. Alla människor känner ångest ibland och många gånger kan den vara en naturlig sinnesstämning eller en naturlig reaktion på en specifik situation. Stark och långvarig ångest kan dock leda till psykisk ohälsa och också kan också hindra den drabbade personen att leva sitt liv fullt ut. Ofta kan stark och långvarig ångest också vara del av en annan problematik, till exempel:

  • Fobier

  • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

  • Tvångssyndrom (OCD)

  • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

  • Ätstörningar

  • Stressproblematik

  • Depression

Forest Scene
bottom of page